100% Ren Hårdträning

1Gym i Söderköping är anslutet till Prodis nationella nätverk och program;

100% Ren hårdträning. 


Kort om 100% Ren Hårdträning: 


100% Ren Hårdträning syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider och andra dopningspreparat bland tränande på träningsanläggningar. Detta sker genom att träningsanläggningar utvecklar ett långsiktigt förebyggande arbete mot dopning i samverkan med berörda aktörer på området, framförallt mellan träningsbranschen, polisen, Antidoping Sverige, RF-SISU distrikt samt Länsstyrelsen, kommunen och regionen.